fonduri europene nerambursabile

Ghid complet despre fondurile europene nerambursabile. Ce trebuie să știi înainte de depui pentru finanțare?

Fondurile nerambursabile sunt adesea percepute de sceptici ca fiind niște bani gratuiți pentru care întreprinzătorul nu trebuie să facă nimic. Cu toate acestea, cei care se încumetă să solicite astfel de finanțări știu că procesul nu este deloc simplu, dar nici imposibil. Succesul depinde de perseverență, pregătire corespunzătoare și o atitudine potrivită.

Obținerea unor fonduri europene nerambursabile implică elaborarea unui plan de afaceri detaliat, realizarea studiilor de fezabilitate, implementarea proiectului, crearea de locuri de muncă și finalizarea la termen a tuturor etapelor.

Dar ce presupune, mai exact, finanțarea nerambursabilă pentru investiții? După aprobarea cererii de finanțare, solicitantul primește o sumă de bani pe care nu va trebui să o restituie. Acesta poate fi un impuls semnificativ pentru lansarea unei afaceri, permițându-i să achiziționeze tehnologie avansată, să aibă acces la informații valoroase și să investească în echipamente performante.

Fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană: oportunități și impact

Uniunea Europeană oferă fonduri nerambursabile pentru a sprijini dezvoltarea economică a țărilor membre, inclusiv a celor mai puțin dezvoltate, cum este cazul României. Aceste fonduri europene nerambursabile sunt esențiale pentru promovarea și realizarea unei game variate de proiecte, de la agricultură și dezvoltarea rurală, la cercetare și inovare în diverse domenii.

Beneficiile acestor finanțări sunt multiple. Ele contribuie la dezvoltarea infrastructurii urbane și rurale, sprijină creșterea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și stimulează progresul tehnologic și inovarea.

Transparența și eligibilitatea sunt aspecte critice în gestionarea acestor fonduri europene nerambursabile. UE monitorizează constant utilizarea resurselor alocate pentru a se asigura că acestea sunt folosite eficient și în scopurile pentru care au fost destinate.

Uniunea Europeană oferă diverse programe esențiale pentru dezvoltarea economică și socială a țărilor membre. Printre acestea, se numără Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR), care sprijină atât activitățile agricole, cât și cele non-agricole, contribuind la dezvoltarea zonelor rurale.

Programul Operațional Regional (POR) se concentrează pe susținerea întreprinderilor mici și mijlocii din mediul urban, promovând astfel creșterea economică și inovarea la nivel local. Programul Operațional Competitivitate își propune să îmbunătățească competitivitatea economiei prin finanțarea proiectelor inovative și de cercetare. Nu în ultimul rând, Programul Capital Uman investește în dezvoltarea resurselor umane, prin educație și formare profesională.

Fonduri nerambursabile naționale: oportunități și programe

În acest an, programele naționale de finanțare nerambursabilă revin cu inițiative cunoscute și apreciate, precum Start Up Nation. Aceasta oferă o nouă șansă celor care nu au reușit să obțină finanțare în anii precedenți.

De asemenea, vor exista programe dedicate comercianților și celor care prestează servicii, precum și inițiative pentru micii industriași și femeile manager.

Un aspect important de menționat este durata scurtă a acestor programe naționale, care se derulează pe parcursul a doar câteva luni. Deși sumele solicitate sunt mai mici comparativ cu programele europene, valoarea ajutorului nerambursabil oferit poate depăși subvențiile UE. Astfel, contribuția proprie necesară este considerabil mai mică, făcând aceste programe atractive pentru întreprinzători.

Adevărul despre finanțările nerambursabile: Ce trebuie să știi

În lumea finanțărilor pentru afaceri, există adesea o percepție că toate programele de finanțare sunt 100% nerambursabile. Cu toate acestea, realitatea este mai complexă decât pare la prima vedere.

De exemplu, în 2017, două programe notabile au captat atenția antreprenorilor: Start Up Nation și Start-up Diaspora. Acestea au oferit posibilitatea de a accesa finanțări nerambursabile, dar nu în totalitate.

Prin Start Up Nation, fondurile nerambursabile de până la 44.000 de euro au fost disponibile pentru cei care au înființat o societate după 31 ianuarie 2017. În același timp, Start-up Diaspora a oferit 40.000 de euro pentru tinerii care doreau să se întoarcă în țară și să înceapă o afacere.

Există și alte programe, cum ar fi cel destinat tinerilor fermieri, PNDR 6.1. Acest program, la fel ca și cele menționate anterior, oferă finanțare nerambursabilă, dar nu în totalitate. Aici, beneficiarii pot accesa cel mult 50.000 de euro în două tranșe, cu o anumită parte a finanțării provenind din alte surse.

Este important de menționat că nu toate programele de finanțare oferă 100% nerambursabilitate. Unele pot avea rate de nerambursabilitate de 50%, 70% sau 90%, restul sumei necesare pentru investiție urmând să fie suportată din resurse proprii sau din credite bancare sau nebancare.

Înainte de a depune un proiect, este bine să avem o idee de afacere bine conturată și să ne asigurăm că această idee poate fi realizată din fonduri europene nerambursabile. Nu este deloc recomandat să căutăm programe de finanțare și apoi să încercăm să potrivim ideile noastre în ele.

De ce? Pentru că există riscul ca angajamentele făcute să nu poată fi respectate în timp. De exemplu, dacă subestimăm costurile necesare pentru susținerea unui număr specific de angajați, putem ajunge în situația neplăcută de a nu putea onora acele angajamente.

De aceea, un plan de afaceri bine elaborat este esențial, preferabil realizat de către specialiști sau firme de consultanță în domeniul fondurilor nerambursabile. În cadrul acestui plan pot fi incluse diverse cheltuieli eligibile, precum cele pentru consultanță și proiectare, promovarea afacerii sau activele necorporale.

Cine poate depune proiect pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile?

Accesul la programele de sprijin este vital pentru diverse tipuri de entități. Printre cei care pot depune proiecte se numără persoanele fizice autorizate (PFA), întreprinderile familiale (IF) și societățile cu răspundere limitată (SRL). Aceste oportunități nu sunt limitate doar la entitățile noi pe piață, ci sunt disponibile și pentru firmele cu o experiență consolidată în domeniu.

Pentru firmele nou înființate, există programe specifice, cum ar fi Start Up Nation, Diaspora Start Up și PNDR 6.1, care le oferă suport în etapa inițială a activității lor. În același timp, există și alte programe la care pot participa agricultorii cu o exploatație deja existentă de cel puțin 1 an, precum și microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban.

Cu scopul de a sprijini diverse domenii, finanțarea poate fi solicitată într-o varietate de sectoare:

  • Agricultură: pentru înființarea sau modernizarea fermelor de animale sau culturi vegetale, achiziționarea de teren sau utilaje, și pentru creșterea efectivului de animale.
  • Activități non-agricole: finanțare pentru servicii medicale sau veterinare, crearea și dezvoltarea unităților de producție, precum și pentru diverse activități de servicii.
  • Investiții în tehnologia informației (IT), pentru a sprijini inovația și eficiența în diferitele domenii de activitate.

La ce să te aștepți după aprobarea finanțării europene?

După aprobarea proiectului, solicitantul poate să se aștepte la începerea unei etape mai captivante în procesul său. Primul pas este semnarea contractului de finanțare cu instituțiile relevante, urmat de achiziționarea bunurilor conform planului de afaceri și demararea investiției. Procesul implică întocmirea caietelor de sarcini și trimiterea rapoartelor trimestriale sau finale pentru decontare.

În cazul în care solicitantul întâmpină dificultăți, companiile de consultanță pot oferi sprijinul necesar. Respectarea prevederilor planului de afaceri este esențială, altfel există riscul ca finanțatorul să recupereze suma acordată.

Obținerea unor fonduri europene nerambursabile nu este o sarcină ușoară, dar cei determinați, perseverenți și dispuși să beneficieze de expertiză pot obține sume semnificative pentru realizarea visului lor și pentru sprijinirea altora în acest proces.